Συσκευασίες

DiarVet

Σωληνάριο των 20 γραμμαρίων (15 ml).

Η συσκευασία περιέχει αρκετή ποσότητα ώστε να καλύψει ένα ζώο 10 κιλών σε 3 διαφορετικά περιστατικά ή ένα ζώο 30 κιλών σε ένα περιστατικό  με μία αρχική προτεινόμενη δοσολογία και χρήση 3 φορές ημερησίως για 3 ημέρες.