Συσκευασίες

diarvet-new

DiarVet

Σωληνάριο των 20 γραμμαρίων (15 ml).

Η συσκευασία περιέχει αρκετή ποσότητα ώστε να καλύψει ένα ζώο 10 κιλών σε 2 διαφορετικά περιστατικά ή ένα ζώο 20 κιλών σε ένα περιστατικό  με μία αρχική προτεινόμενη δοσολογία και χρήση 3 φορές ημερησίως για 3 ημέρες.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search