Μπορώ να δίνω το DiarVet συνεχώς;

Το διάστημα πρέπει να το ορίσει ο κτηνίατρος, σύμφωνα με το εκάστοτε πρόβλημα.